Kontakt

Cornhill Management, o.c.p., a.s.

Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 322 226 00
Fax: +421 2 322 226 99

Lokalnej reprezentacji

Cornhill Management Sp. z o.o.

ul. Grzybowska 3/37
PL 00–132 Warszawa
Phone: +48 22 86 94 126
Fax: +48 22 86 94 129
Numer telefonu: 0 801 01 11 44