Usługi

Oferujemy także szeroki wybór usług dodatkowych, takich jak zarządzanie portfelami, lokalne przedstawicielstwo zagranicznych funduszy inwestycyjnych i usługi agenta transferowego.

Lokalne przedstawicielstwo zagranicznych funduszy inwestycyjnych

Działamy jako lokalne przedstawicielstwo zagranicznych funduszy inwestycyjnych, świadcząc między innymi usługi tłumaczeniowe i prawne, a także udostępniając informacje o funduszach i obsługę klientów.

Usługi agenta transferowego

Nasz zespół doświadczonych finansistów świadczy kompleksowe usługi agenta transferowego na rzecz klientów.

Usługi globalnej dystrybucji

Jesteśmy globalnym dystrybutorem produktów World Strategy Portfolios (WSP), World Shariah Funds (WSF) oraz World Performance Portfolios (WPP) oferowanych przez Cornhill Management. Fundusze te należą do największych w Europie i wyróżniają się tym, że każdym funduszem zarządzają wybitni profesjonaliści w dziedzinie inwestycji zgodnie ze zdobytą specjalizacją. Fundusze oferują wybór struktury opłat i waluty inwestycji.