Witamy

Witamy na stronie internetowej domu maklerskiego Cornhill Management, o.c.p., a.s.

Udostępniamy zindywidualizowane produkty inwestycyjne poprzez sieć specjalnie dobranych partnerów, dostarczając rozwiązania inwestycyjne dostosowane do profilu poszczególnych inwestorów. Oferujemy szeroki wybór usług inwestycyjnych, działając zgodnie z dyrektywą MIFID oraz słowacką ustawą o obrocie papierami wartościowymi, a na obszarze UE zgodnie z jednolitym paszportem europejskim.

Nota