Kontakt

Cornhill Management, o.c.p., a.s.

Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 322 226 00
Fax: +421 2 322 226 99

Funkcja zarzadzania skargami
Mgr. Júlia Hanová
E-mail: Ten adres e-mail jest przeznaczony tylko dla bezpośrednich klientów platformy inwestycyjnej Cornhill Management, o.c.p., a.s. Bratysława, Słowacja.
cp@cornhillmanagement.eu
Regulamin Reklamacji Cornhill Management, o.c.p., a.s.

Inspektor ochrony danych
JUDr. Marek Mikuška
E-mail: dpo@cornhillmanagement.eu
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych klientów

Adres do korespondencji

Cornhill Management Sp. z o.o.

ul. Zgoda 13/1
PL 00–012 Warszawa
Phone: +48 22 86 94 126
Fax: +48 22 86 94 129
Numer telefonu: 0 801 01 11 44