Produkty

Oferujemy szeroki wybór produktów i usług, zgodnie z posiadaną licencją maklera papierów wartościowych – w tym fundusze inwestycyjne, fundusze funduszy, regularne i wyspecjalizowane produkty inwestycyjne.

Usługi zarządzania portfelami

Oferta programów systematycznego inwestowania Konto Styl Życia Plus oraz LifeFlex została wycofana z dn. 31. marca 2013 r.

LifeFlex – regularny produkt inwestycyjny cechujący się elastycznym okresem inwestycji, regularnymi lub jednorazowymi inwestycjami i wyborem trzech strategii inwestycyjnych. Inwestorzy odnoszą także korzyści z dywersyfikacji portfela. Aby uzyskać więcej informacji o LifeFlex, kliknij tutaj.

Konto Styl Życia Plus – regularny wy program inwestycyjny umożliwiający klientom wybór kwoty i częstotliwości regularnych inwestycji oraz okresu inwestycji. Klienci korzystają także z ochrony kapitału poprzez stopniowe reinwestowanie zysku. Aby uzyskać więcej informacji o rachunku Lifestyle, kliknij tutaj.