Usługi

Oferujemy także szeroki wybór usług dodatkowych, takich jak zarządzanie portfelami, lokalne przedstawicielstwo zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

Lokalne przedstawicielstwo zagranicznych funduszy inwestycyjnych

Działamy jako lokalne przedstawicielstwo zagranicznych funduszy inwestycyjnych, świadcząc między innymi usługi tłumaczeniowe i prawne, a także udostępniając informacje o funduszach i obsługę klientów.