Kontakt

Cornhill Management, o.c.p., a.s.

Aupark Tower, Einsteinova 24
SK - 851 01 Bratislava
Tel: +421 2 322 226 00
Fax: +421 2 322 226 99
Bezplatná infolinka: 0800 11 11 44
E-mail:contact@cornhillmanagement.eu

Funkcia riadenia sťažností
JUDr. Marek Mikuška
complaints@cornhillmangement.eu
Reklamačný poriadok Cornhill Management, o.c.p., a.s.

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov
JUDr. Marek Mikuška
dpo@cornhillmanagement.eu
Informácie o spracúvaní osobných údajov klientov