Produkty

Ponúkame širokú paletu produktov a služieb v rozsahu licencie obchodníka s cennými papiermi, vrátane investičných fondov, fondov fondov, produktov pravidelného investovania a špecializovaných investičných produktov

Investičný program

FlexMax Konto je flexibilný investičný program poskytujúci maximálnu mieru investičnej slobody a flexibility na vytvorenie výnosov potrebných na realizáciu Vašich budúcich plánov a potrieb. Výberom zo širokej ponuky podielových fondov umožňuje aktívne sa podielať na tvorbe investičnej stratégie. Viac informácií o FlexMax Konte nájdete tu.Portfólio manažment

Ponuka produktov pravidelného investovania Konto života PLUS a LifeFlex bola pre nových klientov ukončená ku dňu 31.3.2013.

Konto života PLUS – produkt pravidelného investovania, ktorý klientovi umožňuje vybrať si sumu a frekvenciu pravidelných investícií a dobu investovania. Klienti takisto získavajú ochranu kapitálu prostredníctvom postupného zamykania výnosov. Viac informácií o Konte života PLUS nájdete tu.

LifeFlex – produkt pravidelného investovania ponúka investorom flexibilnú dobu investície, pravidelné alebo jednorazové investície a výber z troch investičných stratégií, pričom klienti získavajú aj vďaka diverzifikácii portfólia. Viac informácií o LifeFlexe nájdete tu.